Československý dopravák
Specializovaný časopis o hromadné dopravě

Co jsme pro klienta zajišťovali?

  • Správa facebook stránky
  • Správa reklam facebook Ads
  • Správa PPC Google AdWords

Zadáním klienta byla zvýšit návštěvnost webových stránek a také rozšíření fanouškovské základny na sociální síti facebook, která v posledních době stagnovala. Abychom dosáhli vytyčeného cíle zajišťovali jsme pro klienta správu profilu na sociální síti facebook, která byla také podpořena nástroji facebook Ads. Pro podporu návštěvnosti webové stránky jsme použili nástroj Google AdWords a pomocí přesně cílených PPC kampaní. Klient byl s námi odvedenou práci spokojen a velmi rád znova využije naše služby.

Co o nás řekl klient?

Vyjádření klienta připravujeme...